• TTC CM36007

  • Giá:
  • Lượt xem : 238
  • Mã sản phẩm : TTC CM36007

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: CM36007
Kích thước: 300x600mm.
Bề mặt: Phẳng.
Mài mặt Nano
Mài cạnh.
Công nghệ: in HD - Digital.
Chất liệu: xương Ceramic, men matt
Loại gạch: Gạch ốp.
Dòng sản phẩm : Ceramic men matt

Bình luận

Sản phẩm liên quan

59792

59792

88139

88139

88135

88135

86837

86837

8811

8811

8809

8809

8806

8806

8803

8803

4812

4812

3690069

3690069

TTC CM36007

TTC CM36007

TTC CM36007

TTC CM36007

TTC CM36007
TTC CM36007