• TTC CB36023

 • Giá:
 • Lượt xem : 59
 • Mã sản phẩm : TTC CB36023

Thông tin sản phẩm

 • Mã sản phẩm: CB36023
 • Thương hiệu: Canary
 • Kích thước: 300x600mm.
 • Bề mặt: Định hình - rãnh ngoài
 • Mài cạnh
 • Công nghệ: in HD - Digital
 • Chất liệu: xương Ceramic, men bóng
 • Loại gạch: Gạch ốp
 • Dòng sản phẩm : Ceramic định hình - rãnh ngoài, men bóng

Bình luận

Sản phẩm liên quan

59792

59792

88139

88139

88135

88135

86837

86837

8811

8811

8809

8809

8806

8806

8803

8803

4812

4812

3690069

3690069

TTC CB36023

TTC CB36023

TTC CB36023

TTC CB36023

TTC CB36023
TTC CB36023