• TTC CB36009

  • Giá:
  • Lượt xem : 150
  • Mã sản phẩm : TTC CB36009

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: CB36003
Kích thước: 300x600mm.
Bề mặt: Phẳng.
Mài mặt Nano
Mài cạnh.
Công nghệ: in HD - Digital.
Chất liệu: xương Ceramic, mem bóng
Loại gạch: Gạch ốp
Dòng sản phẩm : Ceramic Phẳng, men bóng

Bình luận

Sản phẩm liên quan

59792

59792

88139

88139

88135

88135

86837

86837

8811

8811

8809

8809

8806

8806

8803

8803

4812

4812

3690069

3690069

TTC CB36009

TTC CB36009

TTC CB36009

TTC CB36009

TTC CB36009
TTC CB36009