• TTC DB36057

 • Giá:
 • Lượt xem : 1590
 • Mã sản phẩm : TTC DB36057

Thông tin sản phẩm

 • Mã sản phẩm: DB36057
 • Thương hiệu: TTC
 • Kích thước: 300x600mm.
 • Bề mặt: Phẳng
 • Mài cạnh
 • Công nghệ: in HD - Digital
 • Chất liệu: xương Ceramic, men bóng
 • Loại gạch: Gạch ốp
 • Dòng sản phẩm : Ceramic Phẳng, men bóng

Bình luận

Sản phẩm liên quan

SV13

SV13

SV06

SV06

SV05

SV05

SV04

SV04

SV03

SV03

SV02

SV02

SV01

SV01

2214

2214

2213

2213

2212

2212

TTC DB36057

TTC DB36057

TTC DB36057

TTC DB36057

TTC DB36057
TTC DB36057