• TTC CM36008

  • Giá:
  • Lượt xem : 328
  • Mã sản phẩm : TTC CM36008

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: CM36008
Kích thước: 300x600mm.
Bề mặt: Phẳng.
Mài mặt Nano
Mài cạnh.
Công nghệ: in HD - Digital.
Chất liệu: xương Ceramic, men matt, Định hình - rãnh ngoài
Loại gạch: Gạch ốp.
Dòng sản phẩm : Ceramic men matt, Định hình - rãnh ngoài


Bình luận

Sản phẩm liên quan

SV13

SV13

SV06

SV06

SV05

SV05

SV04

SV04

SV03

SV03

SV02

SV02

SV01

SV01

2214

2214

2213

2213

2212

2212

TTC CM36008

TTC CM36008

TTC CM36008

TTC CM36008

TTC CM36008
TTC CM36008