• TTC CM36004

  • Giá:
  • Lượt xem : 369
  • Mã sản phẩm : TTC CM36004

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: CM36004
Kích thước: 300x600mm.
Bề mặt: Phẳng.
Mài mặt Nano
Mài cạnh.
Công nghệ: in HD - Digital.
Chất liệu: xương Ceramic, men matt
Loại gạch: Gạch ốp.
Dòng sản phẩm : Ceramic men matt

Bình luận

Sản phẩm liên quan

SV13

SV13

SV06

SV06

SV05

SV05

SV04

SV04

SV03

SV03

SV02

SV02

SV01

SV01

2214

2214

2213

2213

2212

2212

TTC CM36004

TTC CM36004

TTC CM36004

TTC CM36004

TTC CM36004
TTC CM36004